ശിവഗിരിക്ക് 1 കോടി – Kerala Budget 2011

കേരള സംസ്ഥാന ബജറ്റ് 2011-12 –  ധനമന്ത്രി  Dr തോമസ്‌ ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച കേരള ബജറ്റ് ശിവഗിരിയിലെ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്ററിനു 1 കോടി രൂപയും  ചെമ്പഴന്തിയിലെ ശ്രീ നാരായണ പഠന കേന്ദ്രത്തിനു 50 ലക്ഷവും വകയിരുത്തി.


Kerala Budget 2011 proposed 1 crore for Sree Narayana convention centre at Sivagiri and 50 lakhs for Sree Narayana study centre at Chempazhanthy. The budget presented by the Hon. finance minister Dr. Thomas Issac on10-2-2011 .


Related Budget Speech by Hon. finance minister Dr. Thomas Issac:

The master plan for Attukal Temple Complex has been prepared for ` 478 crore. Construction works to the tune of  118 crore is going on. The resources for this shall be mobilised by combining various schemes for city development. A provision of  10 crore is set apart for this. An amount of ` 6 crore is set apart for Guruvayoor drainage scheme. An additional provision of  1 crore is set apart for Sivagiri Convention Centre.


In order to encourage study and research in Malayalam language at University level, I provide ` 10 crore. This money would be spent for setting up an Inter University Centre with the Kerala University. I am glad to announce the setting up of Dr. K.N. Raj Centre for Public Finance and Planning in the Mahatma Gandhi University, for which ` 3 crore is allotted. An amount of ` 5 crore is provided as matching grant for the Mundassery centre for Mass Communication in Cochin University. 50 lakhs is sanctioned for Sree Narayana Centre for Research and‌Studies.

Gurudevan.Net

Gurudevan.Net

https://www.facebook.com/gurudevan.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *